Rockgymnasiet outro.

Efter 15 spännande och givande år har vi slutligen beslutat att avveckla vår gymnasieutbildning. Vi vill särskilt tacka alla elever och föräldrar för det förtroende vi fått genom åren att genomföra det viktiga utbildningsavsnitt som till stor del lägger grunden till varje ung människas fortsatta utveckling mot vuxenlivet. Vi hoppas att vi levt upp till förväntningarna och att alla inblandade känner att det var ett bra val att välja just Rockgymnasiet.

Mikael Pettersson
Rektor/VD

 

Tidigare elever som behöver kopia av betygshandlingar hänvisas till Stadsarkivet, Örebro Kommun.


Elector Utbildning AB, info@rockgymnasiet.se

 

länk till gamla hemsidan